Celta Advies voor starters
 • Uitleg fasen
 • Fase 1. Het Idee
 • Fase 2. Haalbaarheid
 • Fase 3. Ondernemingsplan
 • Fase 4. Start-up
 • Fase 5. Bedrijfsvoering
 • Fase 6. Uitbreiding
 • Wat kost een advies
 • eMail Celta Advies


 • Home

  Celta Advies
  Tureluur 3
  1722 HG Zuid Scharwoude
  Nederland
  Mail: info@celta.nl
  Tel: 0226 312860

  All rights reserved © Celta Advies
  Disclaimer


 • Fase 1. Het Idee: beschrijving


  Een onderneming starten begint meestal met hét idee: de oplossing voor een probleem.

  Dit kan een nieuw product of service zijn, of een verbetering van een bepaalde werkwijze of proces, een technologieverbetering, etc.
  Om te kijken of het idee haalbaar is, moet het worden getest bij klanten om te zien of het echt dé oplossing is. Ook zal er een inschatting gemaakt moeten worden gemaakt hoeveel klanten er voor zullen zijn.

  Het doel van deze fase is om het idee te beschrijven. De beschrijving van het idee kan je helpen bij de ontwikkeling van je idee, de beschijving voor een prototype, het vinden van subsidie(s), potentiële investeerders, en een eerste verkenning van hoe je e.e.a. gaat ontwikkelen, inkopen, verkopen, leveren, service verlenen en 'last but not least': hoe krijg je het geld.

  Celta Advies
  Wat is er nodig om het idee van je product, dienst of technologie te beschrijven zodat je aan anderen duidelijk kunt maken hoe het idee eruit ziet en hoe je e.e.a. aan wil pakken?
  Onderwerpen die hierbij aan de orde komen zijn onder meer:
  • Product, dienst of technologie omschrijving, welke functionaliteit biedt de oplossing
  • Productnaam, elke oplossing heeft een naam.
  • Innovatie, welke nieuwe elementen brengt de oplossing?
  • Doelgroep, voor welke doelgroep is uw oplossing interessant?
  • Wie betaalt, voor het product, de dienst of de technologie?
  • Unique Selling Proposition, waarin onderscheidt je aanbod?
  • Product acceptatie, zal je portfolio door je klanten worden geaccepteerd?
  • Processen , voor inkoop of productie en verkoop, levering, etc.
  • Elk onderwerp wordt verder onderverdeeld en toegelicht.
  In het document Template Ideebeschrijving word je door deze onderwerpen heen geleid. Er wordt uiteengezet wat je moet beschrijven en van elk hoofdstuk wordt bepaald of er restpunten zijn die nog ingevuld moeten worden.
  De eindconclusie kan zijn dat je op hoofdlijnen je idee haalbaar is, maar dat je nog een aantal zaken moet onderzoeken of keuzes in moet maken.
  Welke dit zijn, wordt na het schrijven van het idee in één oogopslag duidelijk.

  Prijslijst
  Download Gratis informatie voor startende ondernemer