Celta Advies voor starters
 • Uitleg fasen
 • Fase 1. Het Idee
 • Fase 2. Haalbaarheid
 • Fase 3. Ondernemingsplan
 • Fase 4. Start-up
 • Fase 5. Bedrijfsvoering
 • Fase 6. Uitbreiding
 • Wat kost een advies
 • eMail Celta Advies


 • Home

  Celta BV
  Tureluur 3
  1722 HG Zuid Scharwoude
  Nederland
  Mail: info@celta.nl
  Tel: 0226 312860

  All rights reserved © Celta Advies
  Disclaimer


 • Fase 2. Haalbaarheid toetsen


  Nadat het idee is beschreven, volgt de haalbaarheidstoets.

  Om te kijken of het idee haalbaar is, moet het worden getest bij klanten om te zien of het echt de oplossing is.
  Er zal een inschatting gemaakt moeten worden gemaakt hoeveel klanten er voor zullen zijn en of je de vaardigheden bezit om als ondernemer te gaan werken.
  Ook maak je in deze fase een globale inschatting van de financiŽn.

  Het doel van deze fase is om de zwakke punten voor het realiseren van het idee boven water te krijgen. Daardoor kan je focus aanbrengen in het aanscherpen van minder sterke punten.

  Celta Advies
  Hoe toets je de haalbaarheid van je product en onderneming?
  • OriŽntatie (informatie verzamelen, maar welke informatie, waar moet je op letten)
  • Vaardigheden (over welke vaardigheden moet je als ondernemer beschikken)
  • Productomschrijving toetsen (wat denken anderen van jouw product/idee?)
  • Vestiging van je bedrijf (waar ga je je bedrijf vestigen en welke kosten zijn daarmee gemoeid)
  • Globaal Marketingplan (hoe positioneer je je bedrijf)
  • Globaal Financieel plan (hoeveel geld ga je verdienen)
  • Elk onderwerp wordt verder onderverdeeld en toegelicht.
  In het document haalbaarheidstoets word je door deze onderwerpen heen geleid. Er wordt uiteengezet wat je moet beschrijven en van elk hoofdstuk wordt bepaald of er restpunten zijn die nog ingevuld moeten worden.
  De eindconclusie kan zijn dat je op hoofdlijnen je realisatie van je bedrijf haalbaar kan zijn, maar dat je nog een aantal zaken moet aanvullen.
  Welke dit zijn, wordt na het schrijven van de haalbaarheidstoets in ťťn oogopslag duidelijk.

  Prijslijst
  Download Gratis informatie voor startende ondernemer