Celta Advies voor starters
 • Uitleg fasen
 • Fase 1. Het Idee
 • Fase 2. Haalbaarheid
 • Fase 3. Ondernemingsplan
 • Fase 4. Start-up
 • Fase 5. Bedrijfsvoering
 • Fase 6. Uitbreiding
 • Wat kost een advies
 • eMail Celta Advies


 • Home

  Celta BV
  Tureluur 3
  1722 HG Zuid Scharwoude
  Nederland
  Mail: info@celta.nl
  Tel: 0226 312860

  All rights reserved © Celta Advies
  Disclaimer


 • Fase 3. Ondernemingsplan: de basis van je onderneming.


  Nadat je je idee beschreven hebt en de haalbaarheid getoetst, is het tijd voor het Ondernemingsplan.
  Door het geheel stap voor stap op papier te zetten, wordt je bedrijf een logisch en samenhangend geheel.
  Maar dit beschrijven is best lastig, zeker wanneer je dit niet dagelijks doet!
  Daarom ontwikkelde Celta Advies een leidraad om je te helpen door het oerwoud aan informatie te komen.

  Celta Advies
  Met een goed opgesteld ondernemingsplan heb je over alle belangrijke onderwerpen nagedacht en er een oplossing voor gevonden. Daarmee wordt feitelijk de concrete uitwerking van je bedrijf op papier gezet. Het hoeft daarna 'alleen nog maar gerealiseerd te worden'.
  Celta Advies ontwikkelde op basis van de KvK methode een concrete uitwerking van het ondernemingsplan.
  Het ondernemingsplan bestaat uit de volgende hoofdstukken:
  • Persoonlijk plan (je persoonlijke gegevens, opleiding, ervaring, motivatie, e.d.)
  • Marketing plan (beschrijf o.a. de 5 P's: Product, Plaats, Promotie, Prijs, Personeel)
  • Financieel plan (met daarin o.a. investeringen en begrotingen, zoals exploitatie- en liquiditeitsbegroting)
  • Organisatie plan (beschrijf o.a. bedrijfsnaam, rechtsvorm, organisatiestructuur, e.d.)
  • Inrichtings plan (beschrijving van je processen: hoe ga je inkopen, verkopen, leveren, etc)
  • Tijds plan (hierin beschrijf je je planning: wanneer ga je wat doen
  • Evaluatie plan (waarop let je na de start van je bedrijf, welke zaken volg je?)
  • Elk hoofdstuk wordt verder onderverdeeld en toegelicht.
  In het document ondernemingsplan word je door deze onderwerpen heen geleid. Er wordt uiteengezet wat je moet beschrijven en van elk hoofdstuk wordt bepaald of er restpunten zijn die nog ingevuld moeten worden.
  De eindconclusie kan zijn dat je op hoofdlijnen je realisatie van je bedrijf haalbaar kan zijn, maar dat je nog een aantal zaken moet aanvullen.
  Welke dit zijn, wordt na het schrijven van het ondernemingsplan in één oogopslag duidelijk.

  Prijslijst
  Download Gratis informatie voor startende ondernemer