Celta Advies voor starters
 • Uitleg fasen
 • Fase 1. Het Idee
 • Fase 2. Haalbaarheid
 • Fase 3. Ondernemingsplan
 • Fase 4. Start-up
 • Fase 5. Bedrijfsvoering
 • Fase 6. Uitbreiding
 • Wat kost een advies
 • eMail Celta Advies


 • Home

  Celta BV
  Tureluur 3
  1722 HG Zuid Scharwoude
  Nederland
  Mail: info@celta.nl
  Tel: 0226 312860

  All rights reserved © Celta Advies
  Disclaimer


 • Fase 4. Opstarten bedrijf


  Bij het opstarten van je bedrijf moet er veel gebeuren.
  Om e.e.a. in de handigste volgorde te doen en de belangrijkste zaken op een rijtje te zetten hebben we een checklist gemaakt.
  Toelichting.

  Het doel van deze fase is om je bedrijf daadwerkelijk op te starten om je producten/diensten te gaan verkopen.

  Celta Advies
  Ontwikkelde een startup checklist waarmee de belangrijkste items zijn benoemd.
  De volgorde is zo gekozen dat het logisch gaat werken: je kan bijv. geen briefpapier laten drukken zonder dat je een KvK inschrijfnummer hebt, een BTW-nummer, een adres, telefoonnummer en een mailadres.
  Zo zijn er vele logische zaken opgenomen in deze volgorde:
  • Kamer van Koophandel/Notaris (inschrijving en met welke rechtsvorm)
  • Belastingdienst (BTW nummer aanvragen)
  • Gemeente (Vestigingsvergunningen aanvragen)
  • Bank (Opening van bankrekening)
  • Huisvesting (huren/kopen van huisvesting)
  • Bedrijfshulpmiddelen (inkopen van productiemiddelen, voorraden, inventaris, e.d.)
  • Telefoon- en faxnummer, Postbus (aanvragen)
  • Drukker (Logo, huisstijl, briefpapier, etc.)
  • Administratie opzetten (doet u dit zelf, of gaat u naar een administratiekantoor)
  • Inrichting (huisvesting en aanvraag nutsvoorzieningen, e.d.)
  • Start bedrijf (opening, bekendmaking, e.d.)
  • Elk onderwerp wordt verder onderverdeeld en toegelicht.
  In dit document startup checklist word je door deze onderwerpen heen geleid. Er wordt uiteengezet wat je moet doen en het is voorzien van een aantal handige tips.
  De eindconclusie kan zijn dat je op hoofdlijnen je realisatie van je bedrijf haalbaar kan zijn, maar dat je nog een aantal zaken moet aanvullen.
  Welke dit zijn, wordt na het doorlopen van de startup checklist in één oogopslag duidelijk.

  Prijslijst
  Download Gratis informatie voor startende ondernemer