Celta Advies bij uitbreiding
 • Uitleg fasen
 • Fase 1. Het Idee
 • Fase 2. Haalbaarheidstoets
 • Fase 3. Marketingplan
 • Fase 4. Ondernemingsplan
 • Fase 5. Implementatie
 • Fase 6. Bedrijfsvoering
 • Wat kost een advies
 • eMail Celta Advies


 • Home

  Celta BV
  Tureluur 3
  1722 HG Zuid Scharwoude
  Nederland
  Mail: info@celta.nl
  Tel: 0226 312860

  All rights reserved © Celta Advies
  Disclaimer


 • Fase 1. Het Idee: beschrijving


  Een onderneming uitbreiden begint veelal met een idee.
  Dit kan zijn uitbreiding van portfolio, of uitbreiding van werkveld.

  Om te kijken of het idee haalbaar is, ook zal er een inschatting gemaakt moeten worden gemaakt hoeveel klanten er voor zullen zijn.
  Het doel van deze fase is om het idee te beschrijven. De beschrijving van het idee zal u helpen bij de ontwikkeling van het idee, de beschijving voor een prototype, het vinden van subsidie(s), potentiële investeerders, en een eerste verkenning van hoe u e.e.a. gaat ontwikkelen, inkopen, verkopen, leveren, service verlenen en 'last but not least': hoe wordt de uitbreiding gefinancierd.

  Celta Advies :
  Wat is er nodig om het idee van uw product, dienst of technologie te beschrijven zodat u aan anderen duidelijk kunt maken hoe het idee eruit ziet en hoe u e.e.a. aan wil pakken?
  Onderwerpen die hierbij aan de orde komen zijn onder meer:
  • Product, dienst of technologie omschrijving, welke functionaliteit biedt de oplossing
  • Productnaam, elke oplossing heeft een naam.
  • Innovatie, welke nieuwe elementen brengt de oplossing?
  • Doelgroep, voor welke doelgroep is uw oplossing interessant?
  • Wie betaalt, voor het product, de dienst of de technologie?
  • Unique Selling Proposition, waarin onderscheidt uw aanbod?
  • Product acceptatie, zal uw aanvulling van portfolio door uw klanten worden geaccepteerd?
  • Processen , voor inkoop of productie en verkoop, levering, etc.
  • Elk onderwerp wordt verder onderverdeeld en toegelicht.
  In het document Template Ideebeschrijving wordt u door deze onderwerpen heen geleid. Er wordt uiteengezet wat u moet beschrijven en van elk hoofdstuk wordt bepaald of er restpunten zijn die nog ingevuld moeten worden.
  De eindconclusie kan zijn dat u op hoofdlijnen uw idee voor uitbreiding haalbaar is, maar dat u nog een aantal zaken moet onderzoeken of keuzes in moet maken.
  Welke dit zijn, wordt na het schrijven van het idee in één oogopslag duidelijk.

  Celta Advies kan u vanzelfsprekend behulpzaam zijn bij het uitwerken van uw idee.

  Prijslijst