Celta Advies bij uitbreiding
 • Uitleg fasen
 • Fase 1. Het Idee
 • Fase 2. Haalbaarheidstoets
 • Fase 3. Marketingplan
 • Fase 4. Ondernemingsplan
 • Fase 5. Implementatie
 • Fase 6. Bedrijfsvoering
 • Wat kost een advies
 • eMail Celta Advies


 • Home

  Celta BV
  Tureluur 3
  1722 HG Zuid Scharwoude
  Nederland
  Mail: info@celta.nl
  Tel: 0226 312860

  All rights reserved © Celta Advies
  Disclaimer


 • Fase 2. Haalbaarheid toetsen


  Nadat het idee is beschreven, volgt de haalbaarheidstoets.

  Om te kijken of het idee haalbaar is, moet het worden getest bij klanten om te zien of het echt de oplossing is.
  Er zal een inschatting gemaakt moeten worden gemaakt hoeveel klanten er voor zullen zijn en of u de vaardigheden bezit om de uitbreiding te begeleiden, of dat u deze zult moeten ontwikkelen.
  Ook maakt u in deze fase een globale inschatting van de benodigde financiŽle middelen.

  Het doel van deze fase is om de zwakke punten voor het realiseren van het idee boven water te krijgen. Daardoor kunt u focus aanbrengen in het aanscherpen van minder sterke punten.

  Celta Advies :
  Hoe toetst u de haalbaarheid van de uitbreiding van uw activiteiten?
  Door de onderstaande onderwerpen uit te werken:
  • OriŽntatie (informatie verzamelen, maar welke informatie, waar moet u op letten)
  • Vaardigheden (veranderen de vaardigheden welke u als ondernemer moet hebben?)
  • Productomschrijving toetsen (wat denken anderen van uw product/idee?)
  • Vestiging van uw bedrijf (gaat uw bedrijf verhuizen? en welke kosten zijn daarmee gemoeid)
  • Globaal Marketingplan (wijzigt de positionering van uw bedrijf)
  • Globaal Financieel plan (hoeveel geld gaat de uitbreiding opleveren)
  • Elk onderwerp wordt verder onderverdeeld en toegelicht.
  In het document Haalbaarheidstoets wordt u door deze onderwerpen heen geleid. Er wordt uiteengezet wat u moet beschrijven en van elk hoofdstuk wordt bepaald of er restpunten zijn die nog ingevuld moeten worden.
  De eindconclusie kan zijn dat u op hoofdlijnen de realisatie van de uitbreding haalbaar kan zijn, maar dat u nog een aantal zaken moet aanvullen.
  Welke dit zijn, wordt na het schrijven van de haalbaarheidstoets in ťťn oogopslag duidelijk.

  Celta Advies kan u vanzelfsprekend behulpzaam zijn bij de uitwerking van uw haalbaarheidstoets.

  Prijslijst