Celta Advies bij uitbreiding
 • Uitleg fasen
 • Fase 1. Het Idee
 • Fase 2. Haalbaarheidstoets
 • Fase 3. Marketingplan
 • Fase 4. Ondernemingsplan
 • Fase 5. Implementatie
 • Fase 6. Bedrijfsvoering
 • Wat kost een advies
 • eMail Celta Advies


 • Home

  Celta BV
  Tureluur 3
  1722 HG Zuid Scharwoude
  Nederland
  Mail: info@celta.nl
  Tel: 0226 312860

  All rights reserved © Celta Advies
  Disclaimer


 • Fase 3. Marketingplan: hoe verovert u de markt?


  Doordat u bij uw uitbreidingsplannen oploopt tegen vele vragen, is het verstandig, uw ideeŽn verder uit te werken in een marketingplan.

  Marketingplan:
  Een marketingplan beschrijft de marketing van het bedrijf en is een onderdeel van een ondernemingsplan.


  Celta Advies
  Ontwikkelde een basisdocument Marketingplan dat u helpt bij het opstellen van een marketingplan.
  De opzet van dit marketingplan bevat de volgende elementen:
 • Marktontwikkelingen: de beschrijving van de markt waarin u gaat opereren en welke tendensen daar gaande zijn;
 • de producten/diensten u voert en gaat voeren;
 • Prijsstelling welke u gaat voeren (gaat dit wijzigen?);
 • Plaats van vestiging en de wijze waarop uw distributie gaat plaatsvinden;
 • Promotie van uw bedrijf en producten/diensten;
 • Personeel aan welke eisen het personeel moet voldoen;
 • Doelstellingen in omzet en aantallen u wil realiseren en hoe u dat gaat volgen/bijsturen.
 • Elk onderwerp wordt verder onderverdeeld en toegelicht.
  Met dit basisdocument wordt u door de belangrijkste onderwerpen geleid.
  (Natuurlijk zijn hierboven niet alle paragrafen weergegeven).

  Mocht u een onafhankelijk advies willen het document in te vullen met uw eigen kennis, kunt u van Celta Advies een advies krijgen over de wijze waarop u het marketingplan wil gaan uitvoeren.

  Ook kan u worden geholpen bij het verzamelen van informatie over de markt en marktontwikkelingen.

  Celta Advies kan u vanzelfsprekend behulpzaam zijn bij het opstellen van uw marketingplan.
  Hierna kunt u het in de komende jaren zelf aanvullen.

  Prijslijst