Celta Advies bij uitbreiding
 • Uitleg fasen
 • Fase 1. Het Idee
 • Fase 2. Haalbaarheidstoets
 • Fase 3. Marketingplan
 • Fase 4. Ondernemingsplan
 • Fase 5. Implementatie
 • Fase 6. Bedrijfsvoering
 • Wat kost een advies
 • eMail Celta Advies


 • Home

  Celta BV
  Tureluur 3
  1722 HG Zuid Scharwoude
  Nederland
  Mail: info@celta.nl
  Tel: 0226 312860

  All rights reserved © Celta Advies
  Disclaimer


 • Fase 4. Ondernemingsplan: de basis van de onderneming.


  Zonder te overdrijven kan gezegd worden dat het Ondernemingsplan de basis is van een bedrijf.
  Eigenlijk zou elk bedrijf een ondernemingsplan moeten hebben! Daarmee wordt het bedrijf een logisch en samenhangend geheel.
  Een ondernemingsplan schrijven is voor velen lastig, zeker omdat dit niet dagelijks wordt gedaan!
  Daarom ontwikkelde Celta Advies een leidraad om hierbij te helpen.

  Celta Advies :
  Met een goed opgesteld ondernemingsplan heeft u als ondernemer over alle belangrijke onderwerpen nagedacht en ze in een samenhangend geheel gebracht.
  Hiermee staat de feitelijke uitwerking van uw bedrijf op papier, voor de huidige situatie, maar nog veel belangrijker: ook voor de toekomst!
  U weet dan ook welke middelen nodig zijn voor de middellange termijn en welke stappen u daarvoor moet nemen op welk moment.

  Het ondernemingsplan bestaat uit de volgende hoofdstukken:
  • Persoonlijk plan (persoonlijke gegevens van de eigenaar/directeur, opleiding, ervaring, motivatie, e.d.)
  • Marketing plan (beschrijft o.a. de 5 P's: Product, Plaats, Promotie, Prijs, Personeel)
  • Financieel plan (met daarin o.a. investeringen en begrotingen, zoals exploitatie- en liquiditeitsbegroting)
  • Organisatie plan (met o.a. wijzigingen van organisatiestructuur, eventuele verandering van rechtsvorm, e.d.)
  • Inrichtings plan (beschrijving van de processen: inkoop, verkoop, levering, etc)
  • Bedrijfsinformatie plan (beschrijving van de ondersteunende automatiseringssystemen en informatievoorziening)
  • Tijds plan (hierin beschrijft u de planning: wanneer gaat u wat doen
  • Evaluatie plan (waarop stuurt u uw onderneming, welke zaken volgt u?)
  • Elk hoofdstuk wordt verder onderverdeeld en toegelicht.
  In het document Ondernemingsplan wordt u door deze onderwerpen heen geleid. Er wordt uiteengezet op welke punten u het best kan letten.
  De eindconclusie kan zijn dat u op hoofdlijnen de uitbreiding van het bedrijf haalbaar kan zijn, maar dat nog een aantal zaken aangevuld moet aanvullen.
  Welke dit zijn, wordt na het schrijven van het ondernemingsplan in één oogopslag duidelijk.

  Celta Advies kan u vanzelfsprekend behulpzaam zijn bij het opstellen van uw ondernemingsplan.
  Hierna kunt u het in de komende jaren zelf bijhouden.

  Prijslijst